Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Galați, Romania 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Galați. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Galați đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Galați

Địa điểm
Romania
Galați
Đại học "Danubius" của Galati, Romania là một tổ chức giáo dục đại học phi lợi nhuận, một pháp nhân của luật tư nhân và các tiện ích công cộng, một ph...