Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sibiu, Romania 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sibiu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sibiu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sibiu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sibiu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată în anul 1998, ca structură autonomă în cadrul Fundației Universitare pentru Integrare Europeană, persoană juridică de drept privat.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată în anul 1998, ca structură autonomă în cadrul Fundației Universitare pentru Integrare Europeană, persoană juridică de drept privat. Đọc ít hơn