Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tanzania 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Tanzania. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Tanzania đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Tanzania và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Tanzania và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Tanzania: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Tanzania

Địa điểm
Tanzania
IPSL Institute for Global Learning is redefining higher education in the 21st century — leveraging international partnerships that eliminate boundarie...
Stafford was formed in 1993, in the UAE, with the sole intention of providing distance education assistance to the business professionals in the Middl...
The Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI) is an intergovernmental regional management development centre. ESAMI's head office is l...
The University of Dodoma was formally established in March 2007 following the signing of the charter by the president of United Republic of Tanzania. ...
If you have high academic potential and you are looking for a graduate university with an international ethos and a vibrant community, then St Augusti...
The Institute of Accountancy Arusha offers a number of postgraduate degrees in Arusha and Dar es Salaam, Tanzania, through its strategic partner Coven...