University of Lausanne, Faculty of Law , Criminal Justice and Public Administration

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Được thành lập năm 1537, Đại học Lausanne gồm có bảy khoa nơi có khoảng 11.500 sinh viên và 2.300 nhà nghiên cứu làm việc và học tập. Nhấn mạnh được đặt trên một phương pháp tiếp cận đa ngành, với sự hợp tác chặt chẽ giữa sinh viên, giáo sư và cán bộ giảng dạy. &nbsp Đại học Lausanne nằm ở trung tâm của khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ, ở giữa châu Âu - gần gũi với Pháp, Đức, Ý, và Áo. &nbsp&nbsp Đại học Lausanne, Khoa Luật và Tư pháp hình sự &nbsp Đại học Lausanne nằm một khoảng cách thuận tiện ngắn từ Geneva và quốc tế các tổ chức cung cấp một chương trình sau đại học duy nhất (bắt đầu từ học kỳ mùa thu hoặc trong hoặc mùa xuân), dẫn đến giải thưởng của một LL.M quốc tế và kinh tế châu Âu và Luật Thương mại. &nbsp Chương trình này là hoàn toàn bằng tiếng Anh theo các chuyên ngành sau đây: Quốc tế và Luật Kinh tế châu Âu. Luật Thương mại quốc tế và châu Âu. &nbsp Hơn nữa các khóa học tiếng Pháp có sẵn trong suốt cả năm. Bằng cách này ngay cả sinh viên không nói tiếng Pháp trong đầu có một cơ hội tốt để có được một mức độ tử tế của ngôn ngữ này cho một sự nghiệp trong chính phủ, kinh doanh, thực hành pháp luật hoặc trong một tổ chức quốc tế. &nbsp Các khóa học được đưa ra bởi một nhóm các nhà khoa học đàn và học viên có kinh nghiệm, làm việc trong Chính phủ, trong công ty luật quốc tế lớn và các tổ chức quốc tế tại Geneva cũng như các tổ chức EU tại Brussels, Bỉ, Luxembourg và Strasbourg.  

Địa điểm

Lausanne

Address
University of Lausanne
Faculty of Law, Criminal Justice and Public administration
CDCEI
Internef Bureau 301
UNIL-Dorigny
CH 1015 Lausanne
+41 (0)21 692 27 87

1015 Lausanne, Vaud, Thụy Sĩ