University of Lausanne - School of Law

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Ứng dụng trực tuyến

Thời hạn nộp đơn:

  • Tháng 9 năm 2019 bắt đầu: ngày 15 tháng 7 năm 2019
  • Bắt đầu tháng 2 năm 2020: ngày 3 tháng 11 năm 2019

Các tài liệu được yêu cầu có thể được gửi bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý.

Áp dụng cho chương trình chung: Luật kinh doanh quốc tế

  • Chương trình chung: Luật kinh doanh quốc tế

Áp dụng cho một chuyên ngành

  • Luật kinh doanh quốc tế và đổi mới
  • Luật kinh doanh quốc tế và thể thao
  • Tranh chấp kinh doanh quốc tế
  • Giao dịch kinh doanh quốc tế
  • Quy chế kinh doanh quốc tế

Địa điểm

Lausanne

Address
Internef - CH-1015 Lausanne
Switzerland

Lausanne, Vaud, Thụy Sĩ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn