Peking University School of Transnational Law

Địa điểm

Thâm Quyến

Peking University School of Transnational Law

Address
Peking University School of Transnational Law, Room 410, 2199 Lishui Road, Peking University, University Town
Xili, Nanshan District

518055 Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Điện thoại
86 (755) 2603 2287

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.