Brooklyn Law School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nhiệm vụ cơ bản của Trường Luật Brooklyn là cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức, kỹ năng và các giá trị đạo đức cần thiết cho sự nghiệp trong luật pháp. Một chương trình giáo dục pháp lý đầy đủ làm cho sinh viên hiểu rõ lý thuyết và học thuyết pháp lý và cung cấp cho họ những kỹ năng thực tiễn mà họ mong muốn với tư cách là luật sư. Để đạt được sứ mệnh của mình, trường luật đã tạo ra và đang tiếp tục tạo ra, một cộng đồng các học giả và giáo viên luật pháp nổi bật, là những người giỏi nhất và sáng nhất.

Trường Luật Brooklyn được dành để góp phần nâng cao sự hiểu biết của chúng tôi về luật pháp, thể chế pháp luật và xã hội nói chung.

Các giảng viên của Trường Luật Brooklyn tạo ra một cơ thể ấn tượng của công việc, bao gồm các quyển sách, luận văn, và các bài viết trong các tạp chí chuyên ngành pháp luật. Tầm quan trọng của khoa đã làm tăng uy tín của trường luật trên cả nước Mỹ và nước ngoài.

Trường Luật Brooklyn tự hào có hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong việc đào tạo sinh viên để tham gia vào việc thực hành pháp luật.

Địa điểm

Newyork

Brooklyn Law School

Address
Brooklyn Law School
250 Joralemon St, Brooklyn

11201 Newyork, Newyork, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 718-625-2200

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn