Dallas Baptist University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi tin rằng thế giới của chúng ta đang rất cần các nhà lãnh đạo Kitô giáo chu đáo với khả năng giải quyết sáng tạo các vấn đề phức tạp trong khi văn hóa gắn kết độc đáo thông qua sự thật Kinh Thánh. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đang phục vụ trong gần như mọi bối cảnh nghề nghiệp. Cho dù đó là bác sĩ Kitô giáo, luật sư, nhà giáo dục, nhà khoa học, chính trị gia hay nhiều lĩnh vực khác, chúng tôi hiểu rằng sinh viên của chúng tôi đa dạng trong cách gọi của họ, nhưng thống nhất về mục đích.

Năm 1965, trường chuyển đến chân đồi danh lam thắng cảnh phía tây nam Dallas, trở thành một tổ chức bốn năm và cuối cùng được đổi tên thành Dallas Baptist University khi bắt đầu cung cấp bằng cấp sau đại học.

Dallas Baptist University

Địa điểm

Dallas

Address
3000 Mountain Creek Pkwy,
Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn