Indiana University Robert H. McKinney School of Law

Địa điểm

Indianapolis

IU Robert H. McKinney School of Law

Address
Lawrence W. Inlow Hall
530 W. New York Street
Indianapolis, IN 46202-3225

Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 317-274-8523
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.