Southern Illinois University School Of Law

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Nam Illinois tự hào là một cộng đồng hợp tác, chặt chẽ cho phép bạn phát triển. Thông qua các mối quan hệ, kinh nghiệm và kết nối, Trường Luật mở ra cánh cửa để bạn có thể định hướng sự nghiệp theo các điều kiện của mình.

Southern Illinois University School Of Law , trường luật công lập duy nhất trong khu vực, cung cấp mức học phí thấp nhất trong cả nước. Ngoài ra, hơn 90% sinh viên của chúng tôi được nhận học bổng tại thời điểm nhập học.

Không phải từ Illinois? Những người không cư trú sẽ nhận được học bổng học phí để bù đắp phần chênh lệch học phí ngoài tiểu bang.

Địa điểm

Carbondale

Address
Douglas Drive,1150
62901 Carbondale, Illinois, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn