Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kampala, Uganda 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kampala. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kampala đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Kampala

Địa điểm
Uganda
Kampala
Cavendish University Uganda (C.U.U.) is licensed and accredited by the Uganda National Council for Higher Education (UNCHE), and was established in 20...
The Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI) is an intergovernmental regional management development centre. ESAMI's head office is l...
FSD achieves community-driven goals through asset-based development and international exchange in Africa, Asia, and Latin America.