Keystone logo

0 LLB Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu giải quyết tranh chấp Kiện tụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • LLB
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu giải quyết tranh chấp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

LLB Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu giải quyết tranh chấp Kiện tụng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân, bạn sẽ cần phải lấy bằng LLB để có thể thực sự hành nghề luật. Chương trình này thường mất từ ba tới bốn năm để hoàn thành.