Keystone logo

Bộ lọc

  • LLB
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật quốc tế
  • Luật Thương mại quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

3 LLB Các chương trình trong Luật Thương mại quốc tế 2024

    LLB Các chương trình trong Luật Thương mại quốc tế

    Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân, bạn sẽ cần phải lấy bằng LLB để có thể thực sự hành nghề luật. Chương trình này thường mất từ ba tới bốn năm để hoàn thành.