Tìm kiếm Các Chương trình LLB về Nghiên cứu tư vấn pháp lý ở Canada 2022/2023

Tổng quat

Bằng LLB, hay Cử nhân Luật, cho thấy học viên sở hữu hiểu biết toàn diện về các khái niệm trong pháp luật và có thể sử dụng nó để hành nghề. Đây là giấy phép cần thiết để những sinh viên tốt nghiệp có thể có được một vị trí làm việc trong ngành.  

Các cá nhân tìm kiếm một con đường tương đối nhanh chóng cho một sự nghiệp luật pháp, hoặc một bước đệm để trở thành một luật sư có th...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật
  • Nghiên cứu tư vấn pháp lý
  • Cử nhân Luật
  • Canada
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập