Keystone logo

Bộ lọc

 • Chứng chỉ
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật hình sự
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (6)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

6 Chứng chỉ Các chương trình trong Nghiên cứu luật hình sự 2024

  Chứng chỉ Các chương trình trong Nghiên cứu luật hình sự

  Một chứng chỉ học tập là một văn bằng hoặc tài liệu, thường được đưa ra trong giáo dục trung học, cho thấy hoàn thành một khóa học cụ thể của nghiên cứu hoặc thi. Ví dụ, một chương trình chứng chỉ có thể chạy trước đó với bằng liên kết hoặc chứng chỉ sau đại học có thể kiếm được sau khi hoàn thành bằng cử nhân.

  Chứng chỉ trong các nghiên cứu luật hình sự là gì? Chương trình chứng chỉ này cung cấp tiếp xúc rộng rãi cho các chủ đề liên quan đến ngành nghề hình sự. Khu vực tập trung học tập này có thể mất khoảng một năm để hoàn thành với các môn học bao gồm các chủ đề như luật hình sự, thu thập chứng cứ, và chính sách và thủ tục. Những người tham gia chương trình có thể nghiên cứu các chủ đề như trẻ em trong hệ thống pháp luật, Sửa đổi lần thứ tư, tội phạm cổ áo trắng, thủ tục xét xử liên bang và luật kết án.

  Những người kiếm được chứng chỉ trong các nghiên cứu luật hình sự có xu hướng rời khỏi chương trình với các kỹ năng tổ chức và giao tiếp được cải thiện có thể hữu ích trong nhiều phần của cuộc sống, cả cá nhân và chuyên nghiệp. Ngoài ra, sinh viên thường rời khỏi chương trình với một sự hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật.

  Như với các chương trình đại học khác, chi phí đi học trong một chương trình chứng chỉ sẽ khác với một tổ chức khác. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí có thể bao gồm độ dài của chương trình, quốc gia nơi trường học nằm và cho dù sinh viên đã kiếm được học bổng hoặc trợ cấp.

  Nghề nghiệp trong các nghiên cứu luật hình sự thường có sẵn trong các văn phòng công tố viên và các địa điểm tương tự. Nhiều sinh viên tốt nghiệp tìm được các vị trí là những người tranh tụng lợi ích công cộng, những người bảo vệ công cộng, luật sư bào chữa hình sự, nhân viên cảnh sát, nhân viên quản chế hoặc thư ký pháp luật. Các khóa học rộng lớn của nghiên cứu thường chuẩn bị học sinh theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn dẫn đến sự nghiệp trả lương cao như các công tố viên và thẩm phán. Các công việc liên quan khác bao gồm công việc của kỹ thuật viên pháp y, thám tử tư, điều tra hiện trường vụ án và nhân viên bảo vệ.

  Các trường học trên toàn thế giới cung cấp các chương trình chứng chỉ, vì vậy sinh viên quan tâm có thể tìm thấy các cơ hội học tập gần họ. Các tùy chọn khác có thể bao gồm tham gia các lớp học trực tuyến hoặc tham gia vào một chương trình ở một quốc gia khác. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.