Keystone logo
Bu-tan

Nghiên cứu Pháp luật trong Bu-tan 2023

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  70
 • Chia sẻ các tiện ích

  11
 • Đăng ký Internet

  21
 • Vận tải địa phương

  14

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  3
 • Vé xem phim

  3
 • Bia địa phương

  9