Keystone logo
Cộng hoà Dominicana

Các trường đại học tốt nhất cho Pháp luật Các chương trình trong Cộng hoà Dominicana 2023

Số lượng tổ chức: 2
  • Distrito Nacional, Cộng hoà Dominicana

  La Universidad Dominicana O&M es un gran proyecto para un gran país. Esta visión permanece y se extiende a una serie de valores e Idificada con una misión, se ha desarrollado affuntamente con el país, mirando al futuro con Optimismo, coiándose como una Institución de tiên phong, hiện đại, ágil, có thể thích nghi một los cambios, pero al mismo tiempo sobria en sus valores, Principios y con la Capidad para proyectarse a un futuro promisorio con grandes aportes para la nación dominicana.

  • Monterrey, Mexico
  • Buenavista, Mexico
  • + 46 hơn

  Tecnológico de Monterrey là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, độc lập, không liên quan đến các đảng phái chính trị và tôn giáo. Nó được thành lập vào năm 1943 nhờ tầm nhìn của doanh nhân người Mexico Eugenio Garza Sada. Nó có 31 cơ sở và 21 trụ sở chính và các văn phòng liên lạc quốc tế. Mục tiêu của nó là đào tạo những nhà lãnh đạo có tinh thần kinh doanh, ý thức con người và năng lực cạnh tranh cao.