Keystone logo
Cộng hòa Séc

Các trường đại học tốt nhất cho Pháp luật Các chương trình trong Cộng hòa Séc 2024

Số lượng tổ chức: 2
    • 12, Cộng hòa Séc

    Ústav práva a právní vědy là một trường luật và quản lý của Séc tập trung vào việc cung cấp giáo dục quản lý, chuyên nghiệp trong các chương trình giáo dục MBA, BBA, LLM., DBA, MPA một MSc. Nội dung giảng dạy các chương trình cá nhân dựa trên kiến thức phi logic mới nhất trong giáo dục người lớn và hoàn toàn phù hợp với những học viên rất bận rộn.

    • Brno, Cộng hòa Séc

    Karel Englis College , cũng như một trường cao đẳng tư thục, đã tham gia vào việc cung cấp giáo dục học thuật trong các chương trình cử nhân kể từ khi nó được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 1999. Karel Englis College , cung cấp giáo dục tại các thành phố Brno và Liberec.