Keystone logo
Colombia

Các trường đại học tốt nhất cho Pháp luật Các chương trình trong Colombia 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Bogotá, Colombia

    Quỹ đạo thể chế của Universidad Cooperativa De Colombia bắt nguồn từ năm 1958, khi một nhóm các thành viên hợp tác, dẫn đầu bởi anh em Henry và Rymel Serrano Uribe cùng với Carlos Uribe Garzón, quyết định đặt cược vào việc tăng cường nền kinh tế đoàn kết và đặc biệt là chủ nghĩa hợp tác, từ sự hình thành của những người trưởng thành trong học thuyết này. Vì điều này, Học viện Moses Michael Coady đã được thành lập, tôn vinh tên của linh mục hợp tác người Canada, người tiên phong trong giáo dục hợp tác ở đất nước của ông.