Keystone logo
Estonia

Các trường đại học tốt nhất cho Pháp luật Các chương trình trong Estonia 2024

Số lượng tổ chức: 15
  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  Học viện Âm nhạc và Sân khấu Estonia (EAMT) là một trường đại học công lập duy nhất cung cấp giáo dục đại học trong tất cả các lĩnh vực âm nhạc và sân khấu chính thông qua các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Được coi là một trong những tổ chức giáo dục âm nhạc chức năng nhất ở châu Âu, EAMT tự hào có cơ sở rộng 13 500 m2 nằm ở trung tâm Tallinn, thủ đô của Estonia. Năm 2022, Học viện Âm nhạc và Sân khấu Estonia năm thứ ba liên tiếp được đưa vào Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS, đây là một trong những hệ thống xếp hạng quốc tế hàng đầu đo lường mức độ phổ biến và hiệu quả hoạt động của các trường đại học từ khắp nơi trên thế giới. Vào ngày 17 tháng 11 năm 1918, Hiệp hội Estonia đã bỏ phiếu ủng hộ việc thành lập một trường âm nhạc cao hơn. Vào ngày 9 tháng 5 năm 1919, điều lệ của trường đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục phê duyệt. Ban đầu, trường được đặt tên là Trường Âm nhạc Cao cấp Tallinn, vì việc thành lập một nhạc viện không nằm trong phạm vi hoạt động của Hiệp hội Estonia. Tuy nhiên, vào năm 1923, nó được đổi tên thành Nhạc viện Tallinn, tiền thân của Học viện Âm nhạc và Sân khấu Estonia ngày nay. Ngày nay, học viện là một tổ chức giáo dục và nghiên cứu âm nhạc được quốc tế công nhận. Phần lớn các nhạc sĩ và nhà hát người Estonia đã học hoặc giảng dạy tại tổ chức này, khiến nó trở thành một trụ cột của đời sống văn hóa Estonia. Nhiệm vụ của Học viện Âm nhạc và Sân khấu Estonia là duy trì, phát triển và quảng bá văn hóa Estonia ở mức cao nhất, thông qua nghiên cứu âm nhạc và sân khấu cũng như các hoạt động và nghiên cứu sáng tạo.

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tartu, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Stockholm, Thụy Điển
  • Helsinki, Phần Lan
  • + 6 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tartu, Estonia

  Là m?t hình m?u, chúng tôi tác ??ng ??n hành vi s?c kh?e c?ng ??ng c?a chúng tôi và ??nh hình m?t môi tr??ng s?ng lành m?nh, tích h?p nhi?u l?nh v?c ch?m sóc s?c kh?e trong nghiên c?u và nghiên c?u và phát tri?n, và chúng tôi tham gia vào quá trình ??a ra quy?t ??nh v? chính sách ch?m sóc s?c kh?e. Khi h?c và làm vi?c t?i Tr??ng, chúng tôi t?o ra m?t môi tr??ng ?? m?i ng??i ti?p thu ki?n th?c, k? n?ng, thái ?? giúp c?ng ??ng g?n k?t h?n và tác ??ng ??n nó và ?óng góp cho s? phát tri?n c?a Estonia.

  • Tallinn, Estonia

  TTK University of Applied Sciences TTK (TTK UAS) là một cơ sở giáo dục đại học chuyên nghiệp của nhà nước cung cấp giáo dục đại học chuyên nghiệp cạnh tranh và nghiên cứu ứng dụng trong công nghệ, sản xuất, kỹ thuật dân dụng, hậu cần, kinh tế và phúc lợi. TTK UAS là trường đại học khoa học ứng dụng lớn nhất ở Estonia, hiện đang đào tạo hơn 3000 sinh viên, đưa TTK UAS trở thành cơ sở giáo dục đại học lớn thứ tư ở Estonia.

  • Tartu, Estonia

  Kaitseväe Akadeemia (sau đây gọi tắt là Học viện) là cơ sở giáo dục đại học ứng dụng quốc phòng theo nghĩa của Đạo luật về các tổ chức giáo dục đại học chuyên nghiệp. Tên viết tắt tiếng Estonia của Học viện là "KVA". Học viện là đơn vị cơ cấu của Lực lượng Quốc phòng chịu sự giám sát trực tiếp của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Học viện đại diện cho nhà nước và Lực lượng Quốc phòng.

  • Budapest, Hungary
  • Espoo, Phần Lan
  • + 20 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tartu, Estonia
  • Tallinn, Estonia
  • + 3 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...