Keystone logo
Quần đảo Bắc Mariana

Nghiên cứu Pháp luật trong Quần đảo Bắc Mariana 2023

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  425
 • Chia sẻ các tiện ích

  63
 • Đăng ký Internet

  105
 • Vận tải địa phương

  0

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  10
 • Vé xem phim

  8
 • Bia địa phương

  4