Keystone logo
của bạn Tìm tiến sĩ luật của bạn

Tìm khóa học tiến sĩ Luật

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Chương trình Tiến sĩ Tiến sĩ Luật liên quan đến nghiên cứu và cách tiếp cận học thuật đối với nghiên cứu Luật. Không nên nhầm lẫn Tiến sĩ Luật với Tiến sĩ Juris, đây là bằng cấp chuyên nghiệp chuẩn bị cho sinh viên thực hành. Một loạt các lĩnh vực nghiên cứu dành cho chương trình Tiến sĩ Luật, bao gồm luật quốc tế, luật so sánh, luật nhân quyền, luật hàng hải, luật môi trường quốc tế, v.v. Thông qua các khóa học, giảng dạy và nghiên cứu, các ứng cử viên cho bằng Tiến sĩ Luật sẽ hoàn thành luận án để được cấp bằng. Sự đa dạng của các chương trình Tiến sĩ Luật khác nhau có thể khiến bạn choáng ngợp - đừng để điều đó ngăn cản bạn! Bắt đầu tìm kiếm của bạn bằng cách xem Tiến sĩ Luật phổ biến nhất được liệt kê bên dưới.

Các chương trình mới được thêm vào