Keystone logo
của bạn Tìm bác

Tìm chương trình đào tạo Juris Doctor

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Chương trình Juris Doctor Các chương trình Juris Doctor được thiết kế cho những sinh viên sẵn sàng theo nghề luật sư, luật sư, cố vấn hoặc bất kỳ ngành nghề pháp lý nào. Các chương trình Juris Doctor rất nhiều và có sẵn ở hầu hết các quốc gia. Bạn có thể học Tiến sĩ Luật ở nhiều trường luật và đại học, và bạn có thể kết hợp nó với một bằng cấp khác như MBA hoặc Tiến sĩ Sự đa dạng của các chương trình Tiến sĩ Luật khác nhau có thể khiến bạn choáng ngợp - đừng để điều đó ngăn cản bạn! Bắt đầu tìm kiếm của bạn bằng cách xem các chương trình Juris Doctor phổ biến nhất được liệt kê bên dưới.

Các chương trình mới được thêm vào