Keystone logo

50 Văn bằng Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Văn bằng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Nghiên cứu kinh doanh (2)
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Nghiên cứu Pháp luật (46)
  • Ngôn ngữ (1)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Văn bằng Các chương trình Giải thích

Sinh viên có thể sử dụng bằng tốt nghiệp để vào nghề hoặc chuẩn bị cho việc học thêm. Các chương trình văn bằng diploma thường được cung cấp bởi các trường kỹ thuật hoặc các trường cao đẳng cộng đồng và mất từ ​​một đến hai năm để hoàn thành.