Xem tất cả {lawstudies-diploma:plural} về Nghiên cứu tư vấn pháp lý ở Canada 2022/2023

Tổng quat

Một chương trình bằng tốt nghiệp có thể đưa đến bằng đại học hoặc thạc sĩ cho người tham gia. Nó cũng có thể cung cấp thêm đào tạo cần thiết cho một học sinh để tiếp tục một nghề nghiệp hiện tại hoặc chuyển đổi lĩnh vực chuyên môn.

Các cá nhân tìm kiếm một con đường tương đối nhanh chóng cho một sự nghiệp luật pháp, hoặc một bước đệm để trở thành một luật sư có thể quan tâm đế...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật
  • Nghiên cứu tư vấn pháp lý
  • Diploma
  • Canada
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập