Xem {lawstudies-diploma:plural} về Nghiên cứu tư vấn pháp lý ở Mỹ 2022/2023

Tổng quat

Bằng tốt nghiệp chuẩn bị cho sinh viên để vào lực lượng lao động hoặc tiếp tục học tập của họ trong các chương trình cao học. Những người tham gia có thể lựa chọn trong nhiều chuyên ngành, từ công nghệ thông tin đến thực phẩm và nước giải khát.

Các khóa học trong một chương trình nghiên cứu paralegal thường bao gồm các thuật ngữ, các loại tài liệu pháp lý và chuyên môn khác nh...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật
  • Nghiên cứu tư vấn pháp lý
  • Diploma
  • Hoa Kỳ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập