Keystone logo

368 Học từ xa Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Học từ xa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (13)
  • Nghiên cứu kinh doanh (3)
  • Nghiên cứu kinh tế (20)
  • Nghiên cứu Pháp luật (362)
  • Ngôn ngữ (1)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Học từ xa Các chương trình Giải thích

    Học trực tuyến hoặc học từ xa đề cập đến việc sử dụng phương tiện điện tử và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục. Với việc học trực tuyến, người ta có thể tiếp cận giáo dục bất cứ lúc nào và từ bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet.