Keystone logo
Ústav práva a právní vědy LL.B. Chuyên môn pháp lý

LLB in

LL.B. Chuyên môn pháp lý Ústav práva a právní vědy

Ústav práva a právní vědy

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Luật LLB (Hons) với Tội phạm học
    • Guildford, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
    • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
    • + 4 hơn
  • Luật LLB (Hons) với Doanh nghiệp
  • LLB (Hons) Luật Tội phạm học