Keystone logo

Thạc sĩ Luật (LLM) in

LL.M. trong luật của Mỹ Brooklyn Law School

A logo

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Ll.m. trong luật Mỹ

  • Columbia
 • LLM trong luật pháp Hoa Kỳ

  • Sacramento
 • LL.M. cho luật sư được đào tạo nước ngoài

  • Philadelphia
  • Rome