Keystone logo
Centre of Research and Postgraduate  Studies of Veracruz (Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado) CHỦ YẾU TRONG LUẬT XỬ LÝ HÌNH SỰ

LLM in

CHỦ YẾU TRONG LUẬT XỬ LÝ HÌNH SỰ Centre of Research and Postgraduate Studies of Veracruz (Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado)

Centre of Research and Postgraduate  Studies of Veracruz (Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado)

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Luật LLB (Hons) với Tội phạm học
  • Guildford, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • + 4 hơn
 • LLB (Hons) Luật Tội phạm học
 • Luật LLB (Hons) với Tội phạm học với Năm Dự bị
  • Guildford, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • + 4 hơn