Keystone logo
Católica Global School of Law LL.M. Law in a European and Global Context
Católica Global School of Law

LL.M. Law in a European and Global Context

Lisbon, Bồ Đào Nha

1 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

31 May 2024

Sep 2024

EUR 14.000

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi