Keystone logo
College of Law at the University of Illinois at Urbana-Champaign

College of Law at the University of Illinois at Urbana-Champaign

College of Law at the University of Illinois at Urbana-Champaign

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Luật tại Illinois là một trong những trường luật lâu đời nhất trong cả nước, với đội ngũ giảng viên có ảnh hưởng, đội ngũ sinh viên thông minh và có tính tập thể, và mạng lưới cựu sinh viên mạnh mẽ.

Kể từ năm 1897, Đại học Luật Illinois đã cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục pháp luật nghiêm túc, trên phạm vi rộng và sáng tạo trong khuôn viên Đại học Illinois Urbana-Champaign, một trong những trường đại học nghiên cứu lớn nhất thế giới.

Địa điểm

  • Champaign

    East Pennsylvania Avenue,504, 61820, Champaign

    Câu hỏi