Keystone logo
Edinburgh Law School - The University of Edinburgh LLM trong Môi trường Toàn cầu và Luật Biến đổi Khí hậu

LLM in

LLM trong Môi trường Toàn cầu và Luật Biến đổi Khí hậu Edinburgh Law School - The University of Edinburgh

Edinburgh Law School - The University of Edinburgh

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Luật Môi trường LLM và Phát triển bền vững
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Thạc sĩ về Chính sách và Luật Môi trường
    • Joensuu, Phần Lan
  • LLM trực tuyến trong Luật Năng lượng và Môi trường
    • Birmingham, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland