Keystone logo
Emory Law

Emory Law

Emory Law

Giới thiệu

Năm 1916, Đại học Emory thành lập một trường luật với đội ngũ giảng viên tuyệt vời có bằng cấp từ các tổ chức được đánh giá cao nhất thời đại, một thư viện với hơn 5.000 cuốn sách và một lớp học có 27 sinh viên.

Ngày nay, Trường Luật của Đại học Emory kết hợp một quan điểm thực tế và kỷ luật đối với việc nghiên cứu luật với cam kết cung cấp cho sinh viên của mình các cơ hội học tập trải nghiệm nhằm thu hút họ vào các vai trò đa dạng và không thể thiếu của luật trong cộng đồng, xã hội và thế giới của chúng ta. Trọng tâm lấy sinh viên làm trung tâm của Emory Law , các chương trình đổi mới, các khóa học chuyên sâu và cam kết nghiên cứu học thuật đảm bảo sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được chuẩn bị để tạo ra tác động ngay lập tức sau khi tốt nghiệp.

Địa điểm

  • Atlanta

    Clifton Road,1301, 30322, Atlanta

Câu hỏi