Keystone logo
European Humanities University Thạc sĩ Luật Thương mại và Kinh doanh Quốc tế

Thạc sĩ Luật Thương mại và Kinh doanh Quốc tế

European Humanities University

European Humanities University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Vilnius, Litva

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi