Keystone logo
University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance Thạc sĩ Luật Hình sự Kinh tế và Tài chính Châu Âu (LL.M.)

LLM in

Thạc sĩ Luật Hình sự Kinh tế và Tài chính Châu Âu (LL.M.) University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi