Keystone logo
Golden Gate University School of Law LLM về Luật Sở hữu trí tuệ

LLM về Luật Sở hữu trí tuệ

Golden Gate University School of Law

Golden Gate University School of Law

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

San Francisco, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 1.800 / per credit *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* trên mỗi đơn vị

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi