Keystone logo
Hodges University Juris Master (JM)

Juris Master (JM)

Hodges University

Hodges University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Fort Myers, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

10 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 830 / per credit *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* Các chương trình bắt đầu cách tháng; chúng tôi yêu cầu đơn đăng ký 30 ngày trước khi bạn dự định bắt đầu khóa học.

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Cơ sở

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

Bảng xếp hạng

Học sinh lý tưởng

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Luật sức khỏe tâm thần LLM - Bán thời gian
    • Online United Kingdom
  • Luật Môi trường LLM - Toàn thời gian
    • Online United Kingdom
  • Luật bảo hiểm LLM - Toàn thời gian
    • Online United Kingdom