Keystone logo
Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University LL.M. pháp luật y tế và chính sách

Thạc sĩ Luật (LLM) in

LL.M. pháp luật y tế và chính sách Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University

Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • LLM trong Y tế, Luật và Xã hội
    • Bristol, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • LLM Luật và Đạo đức Y tế - Bán thời gian
    • Online United Kingdom
  • LLM Luật và Đạo đức Y tế - Toàn thời gian
    • Online United Kingdom