Keystone logo
Humber College Institute of Technology & Advanced Learning Cử nhân mỹ thuật ứng dụng - nghiên cứu vấn pháp lý

Cử nhân mỹ thuật ứng dụng - nghiên cứu vấn pháp lý

Humber College Institute of Technology & Advanced Learning

Humber College Institute of Technology & Advanced Learning

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Fredericton, Canada

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* trong nước $ 7,446.54 / quốc tế $ 14,800

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Master's Degree in Professional Administrative Services
    • Barcelona, Tây Ban Nha
  • Paralegal Diploma
    • Online