Keystone logo
© BIMM University
International Career Institute

International Career Institute

International Career Institute

Giới thiệu

Học viện Hướng nghiệp Quốc tế (ICI) là đơn vị dẫn đầu về giáo dục từ xa, với một số khóa học đa dạng nhất dành cho sinh viên. Nó là một phần của mạng lưới các trường cao đẳng liên kết được thành lập vào năm 1978, đào tạo hàng chục ngàn sinh viên hàng năm trên toàn thế giới. Sinh viên ICI được trang bị các kỹ năng để thay đổi triển vọng việc làm và nâng cao giá trị của họ đối với nhà tuyển dụng. Viện lắng nghe nhà tuyển dụng thông qua các liên kết ngành mạnh mẽ. Gia sư của chúng tôi là những chuyên gia không phải là giáo viên toàn thời gian mà là những học viên tích cực làm việc trong chuyên môn của họ. ICI cung cấp hơn 50 khóa học thú vị tập trung vào nghề nghiệp và lối sống cho nhiều người học trưởng thành bất kể vị trí hay kinh nghiệm và trình độ học vấn trước đó. ICI được quốc tế công nhận. Viện có:

 • Được thiết lập vị thế chính thức với nhiều cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và đảm bảo chất lượng,
 • Được hỗ trợ bởi các chuyên gia trên toàn thế giới,
 • Các khóa học được phát triển với sự hợp tác của các cơ quan giáo dục chính phủ và đại diện của ngành,
 • Sinh viên tốt nghiệp đã có được việc làm và thành lập doanh nghiệp thành công trên nhiều ngành công nghiệp,
 • Trên thực tế, 32% sinh viên ICI là nhân viên của các công ty và cơ quan chính phủ. Học phí đã được nhà tuyển dụng tài trợ một phần hoặc toàn bộ.

Địa điểm

 • London

  27 Old Gloucester St , WC1N 3AX, London

 • Los Angeles

  8721 Santa Monica Blvd #905 , 90069-4507, Los Angeles

Câu hỏi