Keystone logo
Karoli Gaspar University LLM trong Luật Kinh doanh Châu Âu và Quốc tế
Karoli Gaspar University

LLM trong Luật Kinh doanh Châu Âu và Quốc tế

Budapest, Hungary

1 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

30 Apr 2024

Sep 2024

EUR 3.000 / per semester

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học bổng và tài trợ

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi