Keystone logo

Thạc sĩ Luật (LLM) in

LLM trong Luật kinh doanh quốc tế (với vị trí chuyên nghiệp tùy chọn) Lancashire Law School - University of Central Lancashire

A logo

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Professional LLM in International Business Law

    • Toronto
  • LL.M. trong luật kinh doanh quốc tế

    • Lisbon
  • LLM Thạc sĩ Luật (Quốc tế) - Toàn thời gian

    • London