Keystone logo
Ghent University Law School Thạc sĩ Luật về Luật Quốc tế và Châu Âu: Luật Quốc tế và Nhân quyền
Ghent University Law School

Thạc sĩ Luật về Luật Quốc tế và Châu Âu: Luật Quốc tế và Nhân quyền

Ghent, Bỉ

1 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

31 May 2024

16 Sep 2024

EUR 6.678

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi