Keystone logo
Linguistic Horizons

Linguistic Horizons

Linguistic Horizons

Giới thiệu

Ngôn ngữ Horizons khuyến khích việc học ngôn ngữ nước ngoài và ngâm văn hóa thông qua các nghiên cứu trên tàu và các chương trình thực tập. Chúng tôi tạo điều kiện cho kinh nghiệm tới các điểm đến ít đi du lịch để khuyến khích người tham gia để tìm hiểu bằng cách tương tác với người dân địa phương.

Địa điểm

  • 340 S Lemon Ave. #3533, 91789, Walnut

  • Calle La Cantuta 209

  • A Coruña, Tây Ban Nha

Câu hỏi