Keystone logo
Maastricht University, Faculty of Law LLB tại Trường Luật Châu Âu
Maastricht University, Faculty of Law

LLB tại Trường Luật Châu Âu

Maastricht, Hà Lan

3 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

01 May 2024

Sep 2024

EUR 2.314 *

Trong khuôn viên trường

* Sinh viên EU:2.314 euro | sinh viên ngoài EU 9.400 euro

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Bảng xếp hạng

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi