Keystone logo
Mykolas Romeris University Thạc sĩ về LegalTech (LLM)

LLM in

Thạc sĩ về LegalTech (LLM) Mykolas Romeris University

Mykolas Romeris University

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi