Keystone logo

Thạc sĩ Luật (LLM) in

LLM trong Luật Công ty New York University NYU School of Law

A logo

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • LL.M. trong luật kinh doanh quốc tế

    • Lisbon
  • Quản trị doanh nghiệp LLM Tốt nghiệp: CG - Toàn thời gian

    • London
  • Luật công ty LLM - Toàn thời gian

    • London