Keystone logo
Rutgers Law School - Camden & Newark

Rutgers Law School - Camden & Newark

Rutgers Law School - Camden & Newark

Giới thiệu

Hai trường, mỗi trường có thế mạnh riêng biệt, đã tạo ra một trường luật với những cơ hội đặc biệt để học hỏi kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp.

Trường Luật Rutgers — với các địa điểm ở Camden và Newark — cung cấp đội ngũ giảng viên đẳng cấp thế giới; một chương trình giảng dạy về chiều rộng và chiều sâu đặc biệt, về lý thuyết, thực hành và các nghiên cứu liên ngành; sự hiện diện địa lý trải dài tại một trong 10 thị trường hợp pháp lớn nhất của quốc gia (New Jersey) đồng thời cung cấp quyền truy cập ngay lập tức vào hai trong số năm thị trường lớn nhất (Thành phố New York và Philadelphia); mạng lưới cựu sinh viên với hơn 20.000 thành viên; và một truyền thống mạnh mẽ về sự đa dạng và tác động xã hội.

Địa điểm

  • Newark

    Washington Street,123, 07102, Newark

    Câu hỏi