Keystone logo
Southern Illinois University School Of Law

Southern Illinois University School Of Law

Southern Illinois University School Of Law

Giới thiệu

Đại học Nam Illinois tự hào là một cộng đồng hợp tác, chặt chẽ cho phép bạn phát triển. Thông qua các mối quan hệ, kinh nghiệm và kết nối, Trường Luật mở ra cánh cửa để bạn có thể định hướng sự nghiệp theo các điều kiện của mình.

Southern Illinois University School Of Law , trường luật công lập duy nhất trong khu vực, cung cấp mức học phí thấp nhất trong cả nước. Ngoài ra, hơn 90% sinh viên của chúng tôi được nhận học bổng tại thời điểm nhập học.

Không phải từ Illinois? Những người không cư trú sẽ nhận được học bổng học phí để bù đắp phần chênh lệch học phí ngoài tiểu bang.

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Địa điểm

  • Carbondale

    Douglas Drive,1150, 62901, Carbondale

    Câu hỏi